IND-AGRO-POL competitiveness pole

SILVER Label (1)

englezaromana

 

ROMANIA, Bucuresti 013813, Bdul Ion Ionescu de la Brad, nr. 6, sector 1, camera 57, etaj 1, Cladirea Pavilionul Central INMA

Tel. +40742226193; Email: indagropol1@gmail.com; cornelia.muraru.ionel@gmail.com;

http:\\www.inma.ro/indagropol; http://www.clustercollaboration.eu/web/indagro-pol

 

Text Box: Acasa

Text Box: Certificat Silver Label

Text Box: Membri IND-AGRO-POL

Text Box: Proiecte

Text Box: Stiri

Text Box: Contact

 

Polul de competitivitate IND-AGRO-POL este un cluster de inovare (o rețea națională cu vocație internațională) al principalilor actori din sectorul agroindustrial și din sectoarele conexe. Clusterul are 134 de membri (inclusiv IMM-uri, întreprinderi mari, Asociații Profesionale, institute CDI, Universități, Autorități Regionale, Catalizatori) din toate regiunile din România, legati pe lanțurile de valoare specifice.

 

Misiunea polului de competitivitate IND-AGRO-POL (cluster de inovare) este de a stimula inovația și colaborarea în sectorul agroindustrial (tehnologiile și construcția echipamentelor tehnice pentru agricultură și industria alimentară) și în sectoarele conexe (bioeconomie, energie regenerabilă , schimbări de mediu și schimbări climatice, tehnologii ecologice și materiale avansate, tehnologia informației și comunicații), pentru a consolida competitivitatea și dezvoltarea durabilă a acestor sectoare, dezvoltarea regională și creșterea inteligentă, durabila și favorabila incluziunii sociale.

 

Principalul sector abordat:

- Agro-industrial (tehnologii și echipamente tehnice pentru agricultură și industria alimentară).

Sectoarele conexe abordate:

- Bio-economie;

- Energie regenerabila;

- Mediu și schimbările climatice;

- Eco-tehnologii și materiale avansate;

- Tehnologia informației și comunicațiile.

 

Profilul IND-AGRO-POL este inregistrat pe platforma NEW ECCP http://www.clustercollaboration.eu/cluster-organisations/ind-agro-pol

 

IND-AGRO-POL este entitate afiliată în cadrul proiectului “Future materials and products for advanced smart packaging” (AdPack) (Call COS–CLUSTER-2014-3-03 Cluster Go International).

 

Acordul de parteneriat a fost semnat în martie 2016 între BalticNet-PlasmaTec (BNPT) și polul de competitivitate IND-AGRO-POL.

Conform acestui acord de parteneriat, Asociația IND-AGRO-POL ar dori facă parte din viitorul European Strategic Cluster Partnership (ESCP) AdPack.

 

Începând cu 2012, IND-AGRO-POL are propria strategie de dezvoltare.

 

 

Obiectivele polului de competitivitate IND-AGRO-POL:

Ø  Armonizarea și reprezentarea tuturor membrilor;

Ø  Crearea și comercializarea de produse și servicii inovative în domeniul tehnologiilor și echipamentelor tehnice pentru agricultură și industria alimentară, precum și în domenii conexe;

Ø  Creșterea competitivității membrilor clusterului prin investiții tangibile și intangibile, finanțate din resurse proprii și din fonduri naționale și europene;

Ø  Crearea condițiilor pentru asigurarea dezvoltării durabile a regiunilor din zona geografică a IND-AGRO-POL;

Ø  Crearea clusterelor regionale ca stâlpi regionali ai IND-AGRO-POL. Primul a fost creat în 2013 (clusterul Indagro Vest).

Ø  Identificarea oportunităților de colaborare trans-sectorială între membrii IND-AGRO-POL și, de asemenea, între alte clustere românești, europene și internaționale. Un instrument util în acest sens este metodologia "Competence mapping" dezvoltată de Lower Austria. Acest instrument a fost deja aplicat în INMA (membru al IND-AGRO-POL) ca o acțiune pilot.

 

Principalele activități ale organizației de cluster:

1. Cooperare:

Ø  Implementarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare IND-AGRO-POL;

Ø  Inițierea și dezvoltarea de acțiuni și proiecte comune între mediul de afaceri, mediu CDI, autorități și entități catalizatoare, inclusiv cele trans-sectoriale;

Ø  Stabilirea de baze de date și de know-how comune, cu protecția corespunzătoare a proprietății intelectuale;

Ø  Optimizarea resurselor non tehnologice, achiziții comune, procese comune.

2. CDI:

Ø  Inițierea și dezvoltarea de proiecte comune CDI, inclusiv cele interdisciplinare;

Ø  Dezvoltarea de prototipuri și produse inovatoare comune;

Ø  Optimizarea proceselor tehnologice;

Ø  Dezvoltarea de afaceri inovatoare de interes comun.

3. Instruire / Resurse umane vocationale:

Ø  Identificarea necesarului comun de instruire si de formare a resurselor umane;

Ø  Organizarea de seminarii de informare și instruire, cursuri de formare a resurselor umane;

Ø  Elaborarea de propuneri pentru adaptarea curriculei universitare și a celor pre și postuniversitare, în funcție de nevoile de resurse umane specializate ale membrilor clusterului;

Ø  Sprijinirea în comun a programelor doctorale și postdoctorale din domeniul de activitate al clusterului.

4. Marketing și PR:

Ø  PR și comunicare comună, site web comun, buletine informative comune;

Ø  Editarea publicațiilor de interes comun;

Ø  Organizarea în comun a evenimentelor regionale, naționale și internaționale;

Ø  Dezvoltarea bazelor de date comune;

Ø  Organizarea participării comune la târgurile regionale, naționale și internaționale;

Ø  Organizarea campaniilor comune de atragere a tinerilor profesioniști.

5. Rețele și internaționalizare:

Ø  Organizarea de evenimente, vizite de studiu, schimburi de experiență, misiuni economice, evenimente de brokerage, company mission, în interesul comun al membrilor;

Ø  Colaborarea cu alte clustere de inovare / poli de competitivitate din țară și străinătate pentru a realiza parteneriate strategice.

6. Transferul de cunoștințe:

Ø  Studii de piață comune;

Ø  Audituri tehnologice, audituri de diagnoza și prognoză;

Ø  Organizarea brokerajelor tehnologice;

Ø  Dezvoltarea de start-up-uri și spin-off-uri, adecvate dezvoltării necesarului din cluster.

 

Activitățile sunt desfășurate de o echipă de specialiști care au o experiență vastă și demonstrată în domeniu.

 

Organizația de cluster (entitate pentru managementul clusterului) a polului de competitivitate IND-AGRO-POL (cluster de inovare) este "ASOCIATIA IND-AGRO-POL".

 

Activități internaționale a organizatiei de cluster:

1. IND-AGRO-POL este o entitate afiliată în cadrul proiectului “Future materials and products for advanced smart packaging” (AdPack) (Call COS–CLUSTER-2014-3-03 Cluster Go International).

Acordul de parteneriat a fost semnat între BalticNet-PlasmaTec (BNPT) și polul de competitivitate IND-AGRO-POL.

Conform acestui acord de parteneriat, Asociația IND-AGRO-POL ar dori facă parte din viitorul European Strategic Cluster Partnership (ESCP) AdPack.

2. IND-AGRO-POL este membru al rețelelor internaționale specifice:

 

2.1 “biomastec Danube Network”

http://www.biomastec-danube.de/partner/romania.html

Scopul biomastecDanube Network cofinanțat de catre German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) este de a sprijini universitățile, instituțiile de cercetare și firmele germane înființeze rețele cu cercetători excelenți și IMM-uri în Statele Dunărene în vederea dezvoltării și implementării de strategii de colaborare in comun și proiecte.

 

2.2 “Balkan&Black Sea Cluster Network”

http://www.clusterhouse.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=580&Itemid=98&lang=en

Unul dintre obiectivele generale de colaborare este contribuția la Inter-cluster connecting C2C, B2C, B2B, promovarea și internaționalizarea clusterelor BBS cu scopul de a stimula inovațiile și competitivitatea în regiune prin intermediul clusterelor.

 

2.3 Meta-Network of Clusters in the Framework of ClusterPolisee Project

www.clusterpolisee.eu

 

2.4 Polul de competitivitate IND-AGRO-POL a inițiat în 2013 un Memorandum Of Understanding privind cooperarea în domeniul dezvoltării clusterelor agro-industriale și susținerea politicilor privind clusterul și inovarea în țările din regiunea Dunării - Danu4AgroInd (Danube for Agro-Industrial Clusters Network). Până în prezent, acest MoU este semnat de 11 membri din Germania, Croația, Ungaria, Slovacia, Serbia, Moldova și România;

 

2.5 CLUSTERO - Asociația Clusterelor din România (clustero.eu). Managerul de cluster al IND-AGRO-POL este vicepreședintele CLUSTERO.

 

3. Echipa de management a clusterului IND-AGRO-POL a participat la call-urile specifice ale Comisiei Europene pentru evenimentele de C2C matchmaking:

- SME Internationalization through Clusters - Eveniment de matchmaking pentru clustere organizat la La Louviere - Belgia, în perioada 17.02-19.02.2014;

- SME Internationalization through Clusters - Eveniment de matchmaking pentru clustere organizat în Sevilia și Merida - Spania, în perioada 3-4.04.2014;

- Cluster Matchmaking Event on agro-food manufacturing value-chain in EUROMED countries, ​​organizat la Milano - Italia, în perioada 6-7.05.2015.

În timpul acestor evenimente, echipa de management al clusterului a avut o mulțime de întâlniri în numele membrilor cluster și a identificat o mulțime de colaborări potențiale.

 

4. În contextul rețelei Enterprise Europe Network, organizația de cluster și membrii polului de competitivitate IND-AGRO-POL au participat la company missions specifice și la evenimentele b2b:

- Evenimentul de brokerage “Brokerage Event - Smart Clusters. Value chains. Business driven innovationorganizat in cadrul 6th National Romanian Cluster Conference - Smart Clusters. Value Chains. Business Driven Innovation, in Bucureti, Romania, in data de 27.10.2017;

- Evenimentul de brokerage “INDAGRA Brokerage Event 2017organizat in Bucuresti, Romania, in data de 27.10.2017;

- Company mission “Agriculture and mechanical engineering company mission organizat in cadrul Simpoziunului International„ISB-INMA TEH ' 2017 - Agricultural and Mechanical Engineering" in Bucuresti, Romania, in data de 26.10.2017;

- Evenimentul de brokerage “Matchmaking event for clusters during the Open Innovation Conference 2.0organizat in Cluj-Napoca, Romania, in data de 12.06.2017;

- Evenimentul de brokerage “Brokerage Event - Cross-clustering partnership for boosting eco-innovation by developing a joint bio-based value-added network for the Danube Regio  organizat in Praga, Cehia, in data de 30.03.2017;

- Evenimentul de brokerage “Agrodealers from Poland and Romania meeting Finnish agromachinery companies” organizat in Jyväskylä, Finlanda, in data de 06.10.2016;

- Evenimentul de brokerage “Clusters as drivers of value chain development across the Danube Region” organizat in Galati, Romania, in data de 05-06.10.2016;

- Company mission “Romania Trade Mission” (UK-Romania b2b) organizat in Bucuresti, Romania, in data de 01-02.03.2016;

- Company Mission “Romania-Bulgaria company mission on environmental technologies for agro-industry”, organizat in Ruse, Bulgaria, in data de 25.11.2015;

- Company Mission “III Company Mission for construction and engineering companies - Italy/Romania” organizat in Bucuresti, Romania, in data de 18-20.11.2015;

- Bulgaria-Spain-Turkey-Taiwan-New Zeeland-Romania company mission on agro-industry, organizat in Bucuresti, Romania, in data de 30.10.2015;

- Evenimentul de brokerage "Days of clusters" , organizat in Brasov, Romania, in data de 22-23.10.2015 (intalniri cu organizatii din Germania, Danemarca, Cipru, Italia, Serbia, Albania);

- Eveniment de brokerage organizat in cadrul International Conference of Clusters, in Iasi, Romania, in data de 23.09.2015;

- Eveniment b2b  Italia-Romania organizat in Bucuresti si Iasi, Romania, in data de 22-23.06.2015;

- Evenimentul de brokerage “Romania-France fact finding event” organizat in Lyon, France, in data de 20.05.2015.

 

5. În 2016, IND-AGRO-POL a participat la "Cluster Managers Training" organizată de Innovation Norway.

 

6. Începând cu data de 06.05.2016 IND-AGRO-POL este membru al Consorțiului de Clustere din Regiunea București-Ilfov.

 

7. În contextul proiectului " New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships - CLUSTERIX 2.0" finanțat prin programul INTERREG EUROPE, polul de competitivitate IND-AGRO-POL a participat în 2016 la evaluarea comparativă a politicilor " Regional Approaches Conducive to Implement S3 through Clusters " organizat de ESCA - European Secretariat for Cluster Analysis - VDI/VDE Innovation + TechnikGmbH, Germania, în colaborare cu Anteja ECG d.o.o., Ljubljana, Slovenia. Clusterele și policy makers din Austria, Germania, Franța, Suedia, Danemarca, Belgia, Italia, Spania, Ungaria și Cec Republica au participat la acest exercițiu de benchmarking.