Prima pagina

     Misiunea institutului este de a desfășura activități de cercetare științifică (fundamentală și aplicativă), de inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor și echipamentelor tehnice de mecanizare și automatizare a lucrărilor din agricultură și industria alimentară, în contextul armonizării întregii activități la politicile ANCS si ale Uniunii Europene.

· Elaborarea de diagnoze, prognoze și strategii în domeniul tehnologiilor și echipamentelor tehnice destinate agriculturii și industriei alimentare;

· Cercetarea și dezvoltarea proceselor, tehnologiilor de mecanizare și a echipamentelor tehnice pentru agricultură și industria alimentară;

· Execuția de modele experimentale și prototipuri;

· Incercarea în condiții de laborator și în exploatare a mașinilor și instalațiilor destinate agriculturii și industriei alimentare, în conformitate cu procedurile, normele și directivele U.E;

· Standardizarea în domeniul echipamentelor tehnice;

· Activități de formare, specializare profesională și certificare de personal în domeniul tehnologiilor de mecanizare;

· Incercarea echipamentelor tehnice;

· Certificarea conformității produselor;

· Efectuarea de inspecții tehnice pentru tractoare, autocamioane, remorci și automobile;

· Transfer tehnologic și afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat INMA-ITA.

 

INMA BUCURESTI

 

Adresa:

B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1, Bucuresti

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

http://www.inma.ro

 

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

Director General

Prof. Dr. Ing.

Ion Pirna

Membru corespondent

al Academiei de Științe

Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”