Prima pagina

     Misiunea institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), de inovare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară, în contextul armonizării întregii activităţi la politicile ANCS si ale Uniunii Europene.

· Elaborarea de diagnoze, prognoze şi strategii în domeniul tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare;

· Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor de mecanizare şi a echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industria alimentară;

· Execuţia de modele experimentale şi prototipuri;

· Incercarea în condiţii de laborator şi în exploatare a maşinilor şi instalaţiilor destinate agriculturii şi industriei alimentare, în conformitate cu procedurile, normele şi directivele U.E;

· Standardizarea în domeniul echipamentelor tehnice;

· Activităţi de formare, specializare profesională şi certificare de personal în domeniul tehnologiilor de mecanizare;

· Incercarea echipamentelor tehnice;

· Certificarea conformităţii produselor;

· Efectuarea de inspecţii tehnice pentru tractoare, autocamioane, remorci şi automobile;

· Transfer tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat INMA-ITA.

 

INMA BUCURESTI

 

Adresa:

B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1, Bucuresti

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

http://www.inma.ro

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

Director General

Prof. Dr. Ing.

Ion Pirna

Membru corespondent

al Academiei de Ştiinţe

Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”